วันที่ 22 มิถุนายน 2565 อบต.หนองพันทา โดยการนำของท่านนายกวันนะชัย วันมะโน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขพร้อมทั้งอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ได้ออกดำเนินการโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปี2565 ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

|