ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

|