กิจกรรมทำความสะอาดถนนสายหลักสายรอง

|

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา โดยการนำของท่านนายกฯ วันนะชัน วันมะโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ร่วมกับผู้นำชุมชน นักเรียนโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ ร่วมกันทำความสะอาดถนนสายหลักสายรอง และกิจกรรม Big Cleanning Day ภายในวัดทองสุทธาวาส บ้านโพนทอง ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ