การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ภายใต้การบริหารของ นายวันนะชัย วันมะโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ออกดำเนินการติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2567