ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างสร้างภนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายป่าไร่ – โนนแก้ว) หมู่ที่ ๘ บ้านป่าไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »