กองคลัง

ประกาศโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลก์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา) ม.๑๑ บ้านพัฒนาพร โดยวิธีคัดเ (งบจ่ายขาดเงินสะสม)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลก์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองพันทา ไปบ้านขี้เหล็กใหญ่) ม.๑๑ บ้านพัฒนาพร โดยวิธีคัดเลือก (งบจ่ายขาดเงินสะสม)

อ่านเพิ่มเติม »