เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 อบต.หนองพันทาได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน โดยมีท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา อบต.หนองพันทา และพนักงานทุกท่าน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

|