เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวันนะชัย วันมะโน และ คณะผู้บริหาร ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์

|