เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 อบต.หนองพันทา ได้มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง

|