สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ร่วมกับ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ ทำความสะอาด ณ วัดทองสุทธาวาส บ้านโพนทอง ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จึงหวัดบึงกาฬ

|