สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพิ่มในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30) ทั่วประเทศ

|