วันที่ 31ม.ค.. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. จนท.อบต.หนองพันทา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารการจัดการขยะที่ต้นทาง และพี่น้องประชาชนหมู่ 1บ้านห้วยลึกหมู่และ่หมู่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย ได้มีการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการกำจัดขยะที่ต้นทางและนำเงินเข้าธนาคารกองทุนขยะ

|