วันที่ 27 มกราคม 2565 กองช่าง ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ

|