วันที่ 27 มกราคม 2565 กองช่างได้ลงพื้นที่เปลี่ยนปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก

|