ลานกีฬา อบต.หนองพันทา

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลหนองพันทา เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาและการออกกำลังกายให้กับชาวตำบลหนองพันทาได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง