ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครื่องทุ่นแรง(เครนพับและกระเช้าไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|