ประกาศโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลก์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองพันทา ไปบ้านขี้เหล็กใหญ่) ม.๑๑ บ้านพัฒนาพร โดยวิธีคัดเลือก (งบจ่ายขาดเงินสะสม)

|