ประกาศโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลก์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา) ม.๑๑ บ้านพัฒนาพร โดยวิธีคัดเ (งบจ่ายขาดเงินสะสม)

|