ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา โดยวิธีคัดเลือก

|