ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาฯ พ.ศ.2567

|