ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง งดใช้สนามกีฬาหญ้าเทียมชั่วคราว

|