ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

|