ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พ.ศ.2566

|