ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

|