ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

|