ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)

|