ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ 2566(ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

|