ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

|