ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบต.หนองพันทา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกอบต.หนองพันท

|