ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบต.หนองพันทา เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอบต.หนองพันทา

|