ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต.หนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

|