ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนทอง หมู่ที่ 3-แยกบ้านห้วยลึกเหนือโนนคำสอน ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

|