ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครื่องทุ่นแรง (เครนพับ และกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

|