ประกาศงานจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|