เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 อบต.หนองพันทาได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน โดยมีท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา อบต.หนองพันทา และพนักงานทุกท่าน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

อ่านเพิ่มเติม »

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 อบต.หนองพันทา ได้จัดงานเลี้ยง เกษียณอายุราชการ พนักงาน อบต.หนองพันทา ได้แก่ คุณครูสุพรรณี ยาตาล และ คุณครูนงค์คิด โสภาหอม

อ่านเพิ่มเติม »