นายเสรี ต่อศรี รองนายกอบต.หนองพันทา มอบนโยบายให้กับพนักงาน/เจ้าหน้าที่กองการศึกษา และกองสาธารณสุข เมื่อวันที่ 12 ม.ค.64

|