นายก อบต.หนองพันทา เลขาฯ นายก อบต.พร้อมด้วยประธานสภา อบต.หนองพันทา ลงพื้นที่ดูการทำงานของผู้รับจ้าง งานซ่อมแซมถนนลูกรังขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรภายในพื้นที่ ตำบลหนองพันทา เริ่มจาก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก

|
ซ้ายมือสุด (เสื้อสีเหลือง) นายก อบต. นายวันนะชัย วันมะโน/(เสื้อสีนำ้เงิน) ประธานสภา อบต. นายสมชาย ชารัมย์/(เสื้อลายขาว)เลขาฯนายก อบต.นายสนั่น แก่นโพธิ์