ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา แถลงนโยบายฯ

|

        วันศุกร์ ที่ 31 ธ.ค.64 นายวันนะชัย วันมะโน นายกอบต.หนองพันทาแถลงนโยบายฯ ต่อสภาอบต.หนองพันทา