ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566

|