กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ

|

เมื่อวัน 15 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา นำโดย นายวันนะชัย วันมะโน นายกองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในมหากุศลบุญขึ้นปีใหม่ โดยได้ทำบุญเลี้ยงพระทั้งหมด 14 รูป ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา